Dream Home

  odbiory techniczne mieszkań i domów
kraków i okolice

Pomoc przy Odbirze Mieszkania
od Dewelopera

wiezowce-bloki

Kwestią najważniejszą w odbiorze technicznym mieszkania jest weryfikacja jakości wykonanych prac wykończeniowych przez dewelopera. Jest to ostatni momentem, aby bez uciążliwych sprzeczek z deweloperem zgłosić mu wady, ponieważ po odbiorze technicznym deweloperzy bardzo niechętnie powracają do stanu technicznego Państwa mieszkania, gdyż ciężko udowodnić kto jest winowajcą np. uszkodzeń mechanicznych, natomiast nie powinien sprawiać oporu przy zgłaszaniu wad podlegających gwarancji.

W trakcie odbioru technicznego Państwa mieszkania weryfikujemy:

 • zgodność ze sztuką budowlaną
 • powierzchnię mieszkania — informacyjnie
 • zgodność stanu rzeczywistego z projektami branżowymi (elektryka, teletechnika, wodna i kanalizacyjna, cenralne ogrzewanie, wentylacja, alarm)
 • możliwość aranżacji zgodnie z założeniami projektu i zasadami projektowania wnętrz
 • ciąg w pionach wentylacyjnych
 • zachowanie prostych kątów, 
 • zachowanie prostych płaszczyzn na ścianach, sufitach i wylewkach,
 • zachowanie pionowości ścian
 • zachowanie poziomów sufitów i wylewek
 • stan wylewek i tynków
 • stan stolarki drzwiowej oraz okiennej wraz z obróbką blacharską
 • stan armatury centralnego ogrzewania
 • przy założonych licznikach obecność zasilania prądem w gniazdkach
 • jakość wykończenia balkonów / loggii / tarasów

Warto przed spotkaniem odbiorowym zorganizować komplet dokumentów dotyczących technicznych aspektów Państwa inwestycji, są to m.in:

 

 • ostateczny pomiar powierzchni
 • rzut architektury
 • rzut instalacji elektrycznej
 • rzut instalacji wodno kanalizacyjnej
 • rzut instalacji centralnego ogrzewania
 • rzut instalacji wentylacyjnej
 • standard wykończenia z prospektu informacyjnego
 • wszelkie zmiany lokatorskie wprowadzane na Panstwa życzenie lub odgórnie przez dewelopera

 

Posiadając wszystkie te informacje, jesteśmy w stanie zweryfikować czy deweloper poza jakością wykonanych prac trzymał się również planów projektowych. Jeśli jeszcze nie posiadają Państwo ww. dokumentów proponujemy wnieść o nie do Dewelopera.
Oczywiście, bez kompletnej dokumentacji również weryfikujemy rozlokowanie elementów wyposażenia mieszkania zgodnie z zasadami projektowania oraz sztuką budowlaną.

 

 

Dostępność terminów oraz cena usługi odbioru przekazywana jest po kontakcie telefonicznym lub 
e-mailowym.